Podmínky pronájmu

Minimální účtovací doba pronájmu vozidla je 14 dní.

Vratná kauce je vybírána před zapůjčením vozidla v hotovosti a následně vrácena po převzetí vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování či úhrády drobných oprav poškozených plastů, apod.).

Potřebné doklady je třeba předložit před zapůjčením vozu v případě přistavení vozu je nutné doklady zaslat nejpozději hodinu před zapůjčením na e-mail: effa.effa@seznam.cz nebo na FAX: +420 226 015 879

Požadované doklady pro fyzickou osobu

  • kopie občanského průkazu (popř. pasu)
  • kopie řidičského průkazu

Požadované doklady pro právnickou osobu

  • kopie občanského průkazu (popř. pasu)
  • kopie řidičského průkazu
  • kopie živnostenského oprávnění
  • kopie výpisu z obchodního rejstříku
  • osvědčení plátce DPH

Pojištění

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění za škody způsobené vlastním zaviněním se spoluúčastí 10 %, minimálně všek 10 000 Kč a pojištění proti odcizení se spoluúčastí 10 %.

Porucha vozidla

V případě poruchy poskytujeme zdarma náhradní vozidlo ve srovnatelné třídě po dobu odstraňování závady.

Nehoda vozidla, odcizení vozidla

V případě dopravní nehody či jeho odcizení je klient povinnen přivolat policii a do 24 hodin oznámit událost pronajímateli.