Operativní leasing

Při operativním leasingu využíváte vozidlo po smluvně dohodnutou dobu a veškerá rizika, sekundární náklady a administrativu plynoucí z provozu vozidla zařizujeme my. Doba trvání leasingu se pohybuje mezi 12 a 60 měsíci.

Výhody operativního leasingu:

  • Volný výběr vhodného vozidla či skupiny vozidel
  • My platíme silniční daň, komplexní pojištění, veškeré opravy a servis související s provozem
  • Mimořádné slevy z ceníkových nabídek
  • Váš kapitál nebude vázán na vozidlo
  • Finanční riziko a rizika ze vzniku škody na vozidle neseme my
  • Daňové výhody, veškeré splátky jsou okamžitě uznatelné náklady, není třeba vůz odepisovat dlouhých 5 let, jako u finančního leasingu či pořízení vozu do majetku
  • Záruka mobility: okamžitá náhrada za nepojízdné vozidlo